Aktualności

Ostatnie konsultacje

27-04-2015

Konsultacje ws. likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 4

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, organizator podaje informację o zamiarze likwidacji Filii Nr 4 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

27-04-2015

Konsultacje ws. likwidacji Filii Bibliotecznej Nr 1

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, organizator podaje informację o zamiarze likwidacji Filii Nr 1 Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

13-03-2015

Konsultacje ws. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje obejmują projekty uchwał w sprawie: a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. d) regulamin utrzymania i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.