Konsultacje ws. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta i Gminy w Szczekocinach dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje obejmują projekty uchwał w sprawie: a)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. d) regulamin utrzymania i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.


Zarządzenie

Konsultacje 2/2015 - wyniki